Obavještenja

Obavještenje

Poštovani klijenti, Obavještavamo Vas da je rješenjem Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj: 03-1283/2014, od dana 26.11.2014. god. uvedena privremena uprava u Bobar banku a.d....

Saopštenje za medije

Nakon što je otvorena ponuda za upis akcija, Bobar banka je dodatno pokrenula postupak dobijanja saglasnosti od Agencije za bankarstvo za javni poziv upisa emisije obveznica, u skladu sa Zakonom o...

Prikaži sve »