f  t  t 
23.07.2014
Štednja
<< www.blberza.com
Obavještenje
bkline
Obavještenje Poštovani klijenti,

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu elementarnim nepogodama informišemo Vas da klijenti koji imaju kredite u bilo kojoj Filijali Bobar banke, mogu da... >>Detaljnije
Obavještenje
bkline
Obavještenje Obavještavamo Vas da je od 01.04.2014 došlo do izmjene tarifa i naknada u Odjeljenju za likvidnost i platni promet. Detaljne informacije možete dobiti u svim poslovnicama Bobar banke. >>Detaljnije
Obavještenje za klijente!!!
bkline
Obavještenje za klijente!!! Obavještavamo naše poštovane Klijente da je od 15.02.2014. kamatna stopa na A-vista depozite pravnih lica 0% i da će se sa 28.02.2014. godine izvršiti obračun i pripis kamate za 2014.... >>Detaljnije
>>Saopštenje za javnost
>>Mostar 2014
>>Lokacije Bobar banke koje ne rade
>>9001:2008
>>Obavještenje
>>Poziv za sjednicu skupštine
.
XVII emisija redovnih akcija
bkline
XVII emisija redovnih akcija Na osnovu člana 30. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 92/06, 34/09 i 30/12, 59/13 i 108/13), Оdluke Skupštine akcionara "BOBAR BANKA"... >>Detaljnije
XVIII emisija prioritetnih akcija
bkline
XVIII emisija prioritetnih akcija Na osnovu člana 30. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 92/06, 34/09 i 30/12, 59/13 i 108/13), Оdluke Skupštine akcionara "BOBAR BANKA"... >>Detaljnije
>>Obavještenje za klijente!!!
>>ANKETA
>>1., 2. i 9. maj - neradni dani
>>Neradni dani
Anketa:
bkline
Bankarski rječnik: Bankarska doznaka - Nalog koji izdaju banke jedna drugoj za isplatu određene sume novca trećem licu.
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija