f  t  t 
23.08.2014
Štednja
<< www.blberza.com
Povoljni krediti za jesenju sjetvu
bkline
Povoljni krediti za jesenju sjetvu Bobar banka a.d. Bijeljina uz podršku Garantnog fonda Republike Srpske krajem avgusta otvara posebnu, izuzetno povoljnu kreditnu liniju, namijenjenu poljoprivrednim... >>Detaljnije
Poziv za vanrednu sjednicu skupštine
bkline
Poziv za vanrednu sjednicu skupštine Na osnovu člana 63. Zakona o bankama RS, člana 22. tačka 1. i člana 31. tačka 20. Statuta "BOBAR BANKA" a.d. Bijeljina, člana 15. i 16. Poslovnika o radu Skupštine Banke i Odluke... >>Detaljnije
Obavještenje za klijente!!!
bkline
Obavještenje za klijente!!! Obavještavamo naše poštovane Klijente da je od 15.02.2014. kamatna stopa na A-vista depozite pravnih lica 0% i da će se sa 28.02.2014. godine izvršiti obračun i pripis kamate za 2014.... >>Detaljnije
>>Obavještenje
>>Saopštenje za javnost
>>Obavještenje
>>Lokacije Bobar banke koje ne rade
>>Obavještenje
>>Poziv za sjednicu skupštine
.
Saopštenje za javnost
bkline
Saopštenje za javnost Datum: 12.08.2014. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Bobar banka je osnovana 1998.godine i zahvaljujući svojim akcionarima I povjerenju svojih depozitara, danas ima neto aktivu od... >>Detaljnije
"Zlatni BAM" za Bobar banku
bkline
U izboru finansijsko-poslovnog magazina "Banke & Biznis u BiH", Bobar banka a.d. Bijeljina je dobila nagradu "Zlatni BAM", za najveću aktivu banke sa pretežno domaćim kapitalom. U 2013.... >>Detaljnije
>>XVII emisija redovnih akcija
>>Obavještenje za klijente!!!
>>XVIII emisija prioritetnih akcija
>>1., 2. i 9. maj - neradni dani
Anketa:
bkline
Bankarski rječnik: Nostro doznaka - Slanje doznake iz zemlje davaoca naloga u inostranstvu, posredstvom domaće i strane banke.
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija