Obavještenja

POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE „BOBAR BANKA“ a.d. Bijeljina

Na osnovu člana 63. Zakona o bankama RS, člana 22. tačka 1. i člana 31. tačka 20. Statuta "BOBAR BANKA" a.d. Bijeljina, člana 15. i 16. Poslovnika o radu Skupštine Banke i Odluke Nadzornog...

Saopštenje za javnost o nastavku javne ponude XIX (devetnaeste) emisije akcija javnom ponudom “Bobar banka” a.d. Bijeljina

Na osnovu člana 33. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (Sl.gl.RS br. 60/12) “Bobar banka” a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Emitent), objavljuje...

Prikaži sve »