f  t  t 
01.08.2014
Štednja
<< www.blberza.com
Povoljni krediti za jesenju sjetvu
bkline
Povoljni krediti za jesenju sjetvu Bobar banka a.d. Bijeljina uz podršku Garantnog fonda Republike Srpske krajem avgusta otvara posebnu, izuzetno povoljnu kreditnu liniju, namijenjenu poljoprivrednim... >>Detaljnije
Obavještenje
bkline
Obavještenje Obavještavamo Vas da je od 01.04.2014 došlo do izmjene tarifa i naknada u Odjeljenju za likvidnost i platni promet. Detaljne informacije možete dobiti u svim poslovnicama Bobar banke. >>Detaljnije
Obavještenje za klijente!!!
bkline
Obavještenje za klijente!!! Obavještavamo naše poštovane Klijente da je od 15.02.2014. kamatna stopa na A-vista depozite pravnih lica 0% i da će se sa 28.02.2014. godine izvršiti obračun i pripis kamate za 2014.... >>Detaljnije
>>Obavještenje
>>Saopštenje za javnost
>>Lokacije Bobar banke koje ne rade
>>9001:2008
>>Obavještenje
>>Poziv za sjednicu skupštine
.
XVII emisija redovnih akcija
bkline
XVII emisija redovnih akcija Na osnovu člana 30. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 92/06, 34/09 i 30/12, 59/13 i 108/13), Оdluke Skupštine akcionara "BOBAR BANKA"... >>Detaljnije
"Zlatni BAM" za Bobar banku
bkline
U izboru finansijsko-poslovnog magazina "Banke & Biznis u BiH", Bobar banka a.d. Bijeljina je dobila nagradu "Zlatni BAM", za najveću aktivu banke sa pretežno domaćim kapitalom. U 2013.... >>Detaljnije
>>Obavještenje za klijente!!!
>>ANKETA
>>XVIII emisija prioritetnih akcija
>>1., 2. i 9. maj - neradni dani
Anketa:
bkline
Bankarski rječnik: Fond - Novčana sredstva određene namjene u smislu zaliha, odnosno stalno prisutnih sredstava.
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija