Obavještenja

Saopštenje za medije

Nakon što je otvorena ponuda za upis akcija, Bobar banka je dodatno pokrenula postupak dobijanja saglasnosti od Agencije za bankarstvo za javni poziv upisa emisije obveznica, u skladu sa Zakonom o...

Poziv za vanrednu sjednicu skupštine „Bobar Banka“ a.d. Bijeljina

Na osnovu člana 63. Zakona o bankama RS, člana 22. tačka 1. i člana 31. tačka 20. Statuta "BOBAR BANKA" a.d. Bijeljina, člana 15. i 16. Poslovnika o radu Skupštine Banke i Odluke Nadzornog...

Prikaži sve »