f  t  t 
19.09.2014
Štednja
<< www.blberza.com
Sa Bobar bankom u novu školsku godinu!
bkline
Sa Bobar bankom u novu školsku godinu! "Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da biste promijenili svijet". (Nelson Mendela)

Shvatajući ozbiljnost obrazovanja u životu svakog čovjeka Bobar banka je... >>Detaljnije
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
bkline
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE Na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Bobar banke a.d. Bijeljina, koja je održana 23. avgusta 2014. godine, donijeta je Odluka o povećanju kapitala banke za 20 miliona KM putem javne... >>Detaljnije
Obavještenje za klijente!!!
bkline
Obavještenje za klijente!!! Obavještavamo naše poštovane Klijente da je od 15.02.2014. kamatna stopa na A-vista depozite pravnih lica 0% i da će se sa 28.02.2014. godine izvršiti obračun i pripis kamate za 2014.... >>Detaljnije
>>Povoljni krediti za jesenju sjetvu
>>Obavještenje
>>Poziv za vanrednu sjednicu skupštine
>>Obavještenje
>>Obavještenje
>>Poziv za sjednicu skupštine
.
Javni poziv za upis i uplatu akcija XIX emisije
bkline
Javni poziv za upis i uplatu akcija XIX emisije Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13), Оdluke Skupštine akcionara “BOBAR BANKA“... >>Detaljnije
Poziv za vanrednu sjednicu skupštine
bkline
Poziv za vanrednu sjednicu skupštine Na osnovu člana 63. Zakona o bankama RS, člana 22. tačka 1. i člana 31. tačka 20. Statuta "BOBAR BANKA" a.d. Bijeljina, člana 15. i 16. Poslovnika o radu Skupštine Banke i Odluke... >>Detaljnije
>>Saopštenje za javnost
>>XVII emisija redovnih akcija
>>Nova Filijala u Tuzli počela sa radom
>>"Zlatni BAM" za Bobar banku
Anketa:
bkline
Bankarski rječnik: Ček - Pismeno naređenje kojim izdavalac ovlašćuje banku da isplati donosiocu svotu na teret njegovog računa.
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija