bTrader

 
  
Modul bTrader korisniku pruža mogućnost korišćenja brokerskih usluga elektronskim putem. Korisnik bTrader klijenta se putem interneta povezuje sa sistemom brokerske kuće i tako može obaviti niz aktivnosti, bez potrebe za fizičkim prisustvom u brokerskoj kući. Radi toga bTrader klijent predstavlja udoban način za obavljanje svakodnevnih poslova, koji uz to garantuje visoku sigurnost, pouzdanost, dostupnost i preglednost informacija, u pravo vrijeme i na pravom mjestu.
Putem bTrader klijenta Bobar banka AD Bijeljina svojim klijentima nudi savremenu uslugu i način obavljanja poslova prisutan u savremenom brokerskom svijetu.

Opšti uslovi za koristenje bTrader sistema:
- Klijent mora imati potpisan Ugovor o brokerskom posredovanju,
- Mora imati otvoren transakcioni račun u banci,
- Mora imati otvoren vlasnički račun u Centralnom registru HOV,
- Popuniti zahtjev za bTrader (Pravna lica, Fizička lica)

Prije upotrebe bTrader klijenta morate biti upoznati sa
Opštim pravilima i uslovima korišćenja bTrader klijenta Bobar banke

Mogućnosti koje stoje klijentu na raspolaganju prilikom korištenja bTrader-a su:
- unos naloga za prodaju HOV,
- unos naloga za kupovinu HOV,
- pregledati status naloga za kupovinu/prodaju HOV,
- pregledati portfolio,
- pregledati stanje i promet na novčanom računu,
- pregledati aktivnu kursnu listu,
- štampati podatke iz odrađenih transakcija, prometnih stavki i slično.