f  t  t 
15.09.2014
bkline


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


bTrader

blline

 
  
Modul bTrader korisniku pruža mogućnost korišćenja brokerskih usluga elektronskim putem. Korisnik bTrader klijenta se putem interneta povezuje sa sistemom brokerske kuće i tako može obaviti niz aktivnosti, bez potrebe za fizičkim prisustvom u brokerskoj kući. Radi toga bTrader klijent predstavlja udoban način za obavljanje svakodnevnih poslova, koji uz to garantuje visoku sigurnost, pouzdanost, dostupnost i preglednost informacija, u pravo vrijeme i na pravom mjestu.
Putem bTrader klijenta Bobar banka AD Bijeljina svojim klijentima nudi savremenu uslugu i način obavljanja poslova prisutan u savremenom brokerskom svijetu.

Opšti uslovi za koristenje bTrader sistema:
- Klijent mora imati potpisan Ugovor o brokerskom posredovanju,
- Mora imati otvoren transakcioni račun u banci,
- Mora imati otvoren vlasnički račun u Centralnom registru HOV,
- Popuniti zahtjev za bTrader (Pravna lica, Fizička lica)

Prije upotrebe bTrader klijenta morate biti upoznati sa
Opštim pravilima i uslovima korišćenja bTrader klijenta Bobar banke

Mogućnosti koje stoje klijentu na raspolaganju prilikom korištenja bTrader-a su:
- unos naloga za prodaju HOV,
- unos naloga za kupovinu HOV,
- pregledati status naloga za kupovinu/prodaju HOV,
- pregledati portfolio,
- pregledati stanje i promet na novčanom računu,
- pregledati aktivnu kursnu listu,
- štampati podatke iz odrađenih transakcija, prometnih stavki i slično.


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija