Kursna lista

Tekuću kursnu listu možete preuzeti sa sajta Banjalučke berze na linku: http://www.blberza.com/v2/pages2/PriceListByDay.aspx