f  t  t 
18.09.2014
bkline


Slične usluge:

arrow Brokerski poslovi
arrow Blok poslovi
arrow Poslovi preuzimanja
arrow Poslovi upravljanja portfeljom
arrow Investiciono savjetovanje
arrow Preporuke investicionog savjetnika
arrow Poslovi agenta emisije
arrow Poslovi preuzimanja - underwriting
arrow Poslovi podrške tržišu - market making


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Dilerski poslovi

blline

Dilerske poslove Odeljenje za HoV Bobar Banke obavlja kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni.


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija