f  t  t 
18.09.2014
bkline


Slične usluge:

arrow Brokerski poslovi
arrow Dilerski poslovi
arrow Poslovi preuzimanja
arrow Poslovi upravljanja portfeljom
arrow Investiciono savjetovanje
arrow Preporuke investicionog savjetnika
arrow Poslovi agenta emisije
arrow Poslovi preuzimanja - underwriting
arrow Poslovi podrške tržišu - market making


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Blok poslovi

blline

Blok poslovi sa hartijama od vrijednosti predstavljaju najmanje onu količinu hartija od vrijednosti koja zadovoljava kriterijum da vrijednost posla iznosi najmanje 500.000 KM prema:
- posljednjem objavljenom službenom jedinstvenom kursu
- kursu iz posla sa blokom.


Član berze može zaključiti posao sa hartijama od vrijednosti koje su uvrštene u berzansku kotaciju ili slobodnoberzansko tržište i izvan organizovanog tržišta odnosno BST, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:
- predmet takvog posla je blok hartija od vrijednosti
- član Berze zaključuje takav posao samo za svoj račun i za račun jednog klijenta, ili samo za račun dva pojedina klijenta


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija