f  t  t 
24.04.2014
bkline


Slične usluge:

arrow Brokerski poslovi
arrow Dilerski poslovi
arrow Poslovi preuzimanja
arrow Poslovi upravljanja portfeljom
arrow Investiciono savjetovanje
arrow Preporuke investicionog savjetnika
arrow Poslovi agenta emisije
arrow Poslovi preuzimanja - underwriting
arrow Poslovi podrške tržišu - market making


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Blok poslovi

blline

Blok poslovi sa hartijama od vrijednosti predstavljaju najmanje onu količinu hartija od vrijednosti koja zadovoljava kriterijum da vrijednost posla iznosi najmanje 500.000 KM prema:
- posljednjem objavljenom službenom jedinstvenom kursu
- kursu iz posla sa blokom.


Član berze može zaključiti posao sa hartijama od vrijednosti koje su uvrštene u berzansku kotaciju ili slobodnoberzansko tržište i izvan organizovanog tržišta odnosno BST, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:
- predmet takvog posla je blok hartija od vrijednosti
- član Berze zaključuje takav posao samo za svoj račun i za račun jednog klijenta, ili samo za račun dva pojedina klijenta


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija