Poslovi preuzimanja

Lice koje stekne akcije emitenta kojima, zajedno s akcijama koje već ima prelazi procenat od 25% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, obavezno je o sticanju bez odlaganja obavjestiti emitanta, Komisiju i javnost, te objaviti ponudu za preuzimanje, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.


Lice koje je na osnovu ponude za preuzimanje steklo manje od 75% akcije s pravom glasa u slučaju daljeg sticanja akcija istog emitenta obavezno je objaviti ponudu za preuzimanje.