Investiciono savjetovanje

Poslove investicionog savjetovanja obavlja stručno lice koje ima dozvolu od Komisije za hartije od vrijednosti. Bobar banka je jedini berzanski posrednik koji ima dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti za obavljanje poslova investicionog savjetovanja. Investicioni savjetnik na bazi ugovora definiše uslugu koju obavlja za klijenta. Spektar usluga koje obavlja investicioni savjetnik su:
- obavještavanje klijenata o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i davanje savjeta u vezi kupovine, odnosno prodaje određenih hartija od vrijednosti,
- obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize,
- izrada investicione politike za pravna i fizička lica,
- davanje pravnih i finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja,
- učestvovanje u izradi prospekata i izrada prospekata,
- savjetuje pri prikupljanju kapitala akcionarskih društava novom emisijom akcija,
- savjetuje pri prikupljanju novčanih sredstava za finansiranje tekuće likvidnosti ili investicija izdavanjem kratkoročnih ili dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti - obveznica i sl.,
- savjetuje pri vođenju projekata direktnih stranih investicija,
- savjetuje u procesu restrukturiranja, odnosno operativne i funkcionalne reorganizacije privrednih društava i njihovog strateškog razvoja,
- savjetuje u procesu preuzimanja privrednih društava,
- savjetuje u procesu spajanja ili pripajanja privrednih društava i njihove podjele,
- savjetuje pri izradi biznis planova,
- savjetuje u procesu definisanja poslovne strategije i plana,
- savjetuje u procesu definisanja i implementacije finansijskog menadžmenta, izmena u finansijskoj strukturi privrednih društava, drugačijeg organizovanja poslova finansijskog menadžmenta,
- i druge savetodavne usluge.