Poslovi agenta emisije

U obavljanju poslova agenta emisije Odjeljenje, za klijenta - emitenta hartija od vrijednosti organizuje sledeće poslove:
1. Savjetovanje u vezi izbora klase, količine, nominalne vrijednosti i ostalih karakteristika hartija od vrijednosti koje će biti predmet emisije, utvrđivanja mjesta, roka i načina upisa i uplate hartija od vrijednosti, kao i drugim pitanjima u direktnoj ili indirektnoj vezi sa postupkom emisije hartija od vrijednosti od značaja za klijenta,
2. Priprema odluke o emisiji hartija od vrijednosti za skupštinu akcionara emitenta,
3. Priprema i podnošenje zahtjeva za odobrenje prospekta za emisiju hartija od vrijednosti Komisiji, zajedno sa ostalom propisanom dokumentacijom,
4. Organizuje distribuciju hartija od vrijednosti putem javne ponude ili bez javne ponude s ciljem da treća lica vrše upis i uplatu hartija od vrijednosti,
5. Komunicira sa nadležnim organima i drugim učesnicima u postupku emisije radi obezbjeđenja uspješnog okončanja postupka.