Poslovi preuzimanja - underwriting

U obavljanju poslova preuzimanja emisije (underwriting) Odjeljenje, kroz upis i uplatu svih novoemitovanih hartija od vrijednosti, preuzima rizik uspješnosti emisije hartija od vrijednosti određenog emitenta.
Nakon upisa i uplate novoemitovanih hartija od vrijednosti, te uključivanja hartija od vrijednosti na organizovano tržište, Berzanski posrednik prodaje hartije od vrijednosti investitorima putem organizovanog tržišta u skladu sa zakonom.
Odjeljenje ostvaruje prihode na osnovu ostvarene razlike između cijene po kojoj upisuje i uplaćuje novoemitovane hartije od vrijednosti i cijene po kojoj iste prodaje investitorima.