Poslovi podrške tržišu - market making

Odjeljenje obavlja poslove podrške tržištu na način da obavezno kupuje i prodaje utvrđenu količinu određene hartije od vrijednosti po unaprijed objavljenim cijenama za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti. Odjeljenje obavlja poslove podrške tržištu u svoje ime i za svoj račun. Odjeljenje ostvaruje prihode na osnovu ostvarene razlike između kupovne i prodajne cijene hartija od vrijednosti. Poslove podrške tržištu Odjeljenje obavlja u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima Komisije i Berze.