Kontakti

Generalni direktor:
Аna Mirosavljević


Sektor korporativnog bankarstva:
Igor Prodanović, direktor sektora
igor.prodanovic@bobarbanka.com

Sektor maloprodajnog bankarstva:
Dubravka Stanišić, direktor sektora
dubravka.stanisic@bobarbanka.com

Sektor bankarskih operacija i poslovne podrške:
Biljana Dragić, direktor sektora
biljana.dragic@bobarbanka.comSamostalno odjeljenje za upravljanje rizicima:
Snježana Milić, rukovodilac odjeljenja
snjezana.milic@bobarbanka.com

Odjeljenje za poslovanje sa HOV:
Mladenka Petković, direktor odjeljenja
Saglasnost na imenovanje po Rješenju Komisije za HOV
br.01-UP-051-2457/08 od13.06.2008.
mladenka.petkovic@bobarbanka.com