Sudske prodaje

1. Oglas o sudskoj prodaji koja će se održati na Sokocu 24.07.2012.
    Više informacija možete dobiti  OVDJE

2. Oglas o sudskoj prodaji koja će se održati u Doboju 20.08.2012.
    Više informacija možete dobiti  OVDJE

3. Oglas o sudskoj prodaji koja će se održati u Bijeljini 04.09.2012.
    Više informacija možete dobiti  OVDJE

4. Oglas o sudskoj prodaji koja će se održati u Derventi 10.09.2012.
    Više informacija možete dobiti  OVDJE

5. Oglas o sudskoj prodaji koja će se održati u Bijeljini 26.12.2012.
    Više informacija možete dobiti  OVDJE

6. Oglas o sudskoj prodaji koja će se održati u Prijedoru 15.02.2013.
    Više informacija možete dobiti  OVDJE

7. Oglas o sudskoj prodaji koja će se održati u Bijeljini 21.02.2013.
    Više informacija možete dobiti  OVDJE

8. Oglas o sudskoj prodaji koja će se održati u Palama 31.05.2013.
    Više informacija možete dobiti  OVDJE

9.Oglas o sudskoj prodaji koja će se održati u Palama 07.08.2013.
    Više informacija možete dobiti  OVDJE

10.Oglas o sudskoj prodaji koja će se održati u Trebinju 17.09.2013.
    Više informacija možete dobiti  OVDJE