Finansijski izvještaji


Finansijski izvještaji za 2013. godinu:
- Izvještaj revizora 2013.
- Skraćeni revizorski izvještaj 2013
- IOP 2013.
- Bilans stanja - godišnji 2013.
- Bilans uspjeha - godišnji 2013.
- Vanbilans stanja - godišnji 2013.
- Novčani tokovi - godišnji 2013.
- Promjene u kapitalu - godišnji 2013.
- Bilans stanja - polugodišnji 2013.
- Bilans uspjeha - polugodišnji 2013.
- Izvještaj o novčanim tokovima - polugodišnji 2013.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - polugodišnji 2013.

Finansijski izvještaji za 2012. godinu:
- IOP 2012.
Skraćeni revizorski izvještaj 2012.
- Bilans stanja - polugodišnji 2012.
- Bilans uspjeha - polugodišnji 2012.
- Izvještaj o novčanim tokovima - polugodišnji 2012.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - polugodišnji 2012.
- Bilans stanja - godišnji 2012.
- Bilans uspjeha - godišnji 2012.
- Izvještaj o novčanim tokovima - godišnji 2012.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - godišnji 2012.

Finansijski izvještaji za 2011. godinu:
- IOP 2011.
- Skraćeni revizorski izvještaj 2011.
- Bilans stanja - polugodišnji 2011.
- Bilans uspjeha - polugodišnji 2011.
- Izvještaj o novčanim tokovima - polugodišnji 2011.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - polugodišnji 2011.
- Bilans stanja - godišnji 2011.
- Bilans uspjeha - godišnji 2011.
- Izvještaj o novčanim tokovima - godišnji 2011.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - godišnji 2011.

Finansijski izvještaji za 2010. godinu:
- Skraćeni revizorski izvještaj 2010.
- Bilans stanja - polugodišnji 2010.
- Bilans uspjeha - polugodišnji 2010.
- Izvještaj o novčanim tokovima - polugodišnji 2010.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - polugodišnji 2010.
- Bilans stanja - godišnji 2010.
- Bilans uspjeha - godišnji 2010.
- Izvještaj o novčanim tokovima - godišnji 2010.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - godišnji 2010.

Finansijski izvještaji za 2009. godinu:
- Skraćeni revizorski izvještaj 2009.
- Bilans stanja - polugodišnji 2009.
- Bilans uspjeha - polugodišnji 2009.
- Izvještaj o novčanim tokovima - polugodišnji 2009.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - polugodišnji 2009.
- Bilans stanja - godišnji 2009.
- Bilans uspjeha - godišnji 2009.
- Izvještaj o novčanim tokovima - godišnji 2009.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - godišnji 2009.

Finansijski izvještaji za 2008. godinu:
- Skraćeni revizorski izvještaj 2008.
- Bilans stanja - polugodišnji 2008.
- Bilans uspjeha - polugodišnji  2008.
- Izvještaj o novčanim tokovima - polugodišnji  2008.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - polugodišnji  2008.
- Bilans stanja - godišnji 2008.
- Bilans uspjeha - godišnji  2008.
- Izvještaj o novčanim tokovima - godišnji  2008.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - godišnji  2008.

Finansijski izvještaji za 2007. godinu:
- Bilans stanja - polugodišnji  2007.
- Bilans uspjeha - polugodišnji  2007.
- Izvještaj o novčanim tokovima - polugodišnji  2007.
- Izvještaj o promjenama na kapitalu - polugodišnji  2007.
- Bilans stanja - godišnji  2007.
- Bilans uspjeha - godišnji 2007.
- Izvještaj o novčanim tokovima - godišnji 2007.
- Izvještaj o promjenama u kapitalu - godišnji 2007.
- Konačni izvještaj za 2007.
- Bilans stanja Bobar Broker za 2007. godinu
- Bilans uspjeha Bobar Broker za 2007. godinu

Finansijski izvještaji za 2006. godinu:
- Revizorski izvještaj za 2006. godinu
- Skraćeni revizorski izvještaj za 2006. godinu
- Izvještaj o poslovanju Bobar banke za 2006
- Bilans stanja za 2006. godinu
- Bilans uspjeha za 2006. godinu
- Izvještaj o novčanim tokovima
- Izvještaj o promjenama na kapitalu
- Pismo nadzornog odbora Skupštini akcionara o završnnom računu
- Bilans stanja Bobar Broker za 2006. godinu
- Bilans uspjeha Bobar Broker za 2006. godinu

Finansijski izvještaji za 2005. godinu:
- Revizorski izvještaj za 2005. godinu
- Audit report for 2005.

Finansijski izvještaji za 2004. godinu:
- Revizorski izvještaj za 2004. godinu
- Audit report 2004.
- Bilans stanja polugodišnji  2004. godine
- Bilans uspjeha polugodišnji  2004. godine

Finansijski izvještaji za 2003. godinu:
- Izvještaj za 2003. godinu (na srpskom jeziku)
- Financial statements for 2003 (English)

Finansijski izvještaji za 2002. godinu:
- Izvještaj za 2002. godinu