Elektronsko bankarstvoE-banka je proizvod Bobar banke namijenjen pravnim licima koji koriste naše usluge.

Imajući u vidu savremene vidove poslovanja, Bobar banka je u svoju paletu proizvoda uvrstila i ovaj vid plaćanja, koji će našim klijentima višestruko smanjiti troškove poslovanja i omogućiti im da budu konkurentniji i efikasniji.

Šta je E-banka Bobar banke?
Pod pojmom E-banke podrazumijeva se mogućnost da korisnik ima na raspolaganju usluge banke, neposredno sa svog radnog mjesta ili od kuće, bez direktne pomoći službenika Banke. E-banka Bobar Banke dostupna je svim pravnim licima koja imaju račun u Bobar Banci. Servis elektronskog bankarstva koji pruža Bobar Banka, prati tekuća tehničko-tehnološka dostignuća u ovoj oblasti u svijetu.

Koje mogućnosti pruža E-banka?
E-banka omogućava korisniku pravnom licu:
      - uvid u stanje na računima,
      - pregled prometa na računima,
      - pregled izvještaja,
      - pregled izvoda,
      - udaljeno potpisivanje,
      - uvid u transakcije preko interneta (HAL E-BANK/WEB),
      - plaćanje obaveza platnim nalozima sa tekućim datumom i
        datumom unaprijed,
      - prijem i slanje ličnih i opštih obavještenja,
      - mogućnost integracije sa okruženjem korisnika...halebank

Koje su prednosti E-banke?
Tradicionalno bankarstvo je podrazumijevalo sljedeće:
         - parking,
         - redovi,
         - šalteri,
         - radno vrijeme,
         - česti odlasci u banku (nalozi, izvodi),
         - provera stanja računa telefonom.

Zahvaljujući E-banci Bobar banke:
         - nema potrebe za dolaskom u banku,
         - nema šaltera i redova,
         - 24h pristup banci,
         - nalozi i izvodi na Vašem računaru,
         - provjera stanja računa po želji,
         - smanjenje troškova do 25%,
         - ušteda vremena. 

Maksimalna sigurnost
Servisi elektronskog bankarstva su maksimalno zaštićeni. Neovlašćen pristup nije moguć jer se kao zaštita koriste savremeni metodi šifriranja, digitalnih potpisa i digitalnih sertifikata. Pri tome se koriste pametne kartice koje nose PKI sertifikat vlasnika kartice i koje u svom čipu obavljaju digitalni potpis podataka. Najviši stepen zaštite sa pametnom karticom i elektronskim potpisom - zloupotreba onemogućena! Takođe, važna dobit je kvalitet podataka koji su primljeni - elektronska obrada ne sadrži skoro nikakve greške.

Kako E-banka funkcioniše?
Servis E-banke Bobar banke je napravljen u skladu sa najmodernijim svjetskim kompjuterskim standardima u bankarstvu. Sistem radi na principu digitalnih potpisa i digitalnih certifikata, te korištenju smart kartica, tako da je zloupotreba onemogućena.

E-banka funkcioniše u realnom vremenu, što znači da se transakcije obavljaju odmah, nema bespotrebnih čekanja niti dodatnih provjeravanja. Plaćanje putem E-banke identično je situaciji kao da je nalog za plaćanje odnijet na šalter banke. 

Vaš računar komunicira sa serverom Bobar banke, uz sve sisteme zaštite koji su gore pomenuti.

Šta je potrebno za korištenje E-banke?
Pored jednostavne procedure za prijavu i upoznavanja sa opštim uslovima rada E-Banke, potrebno je posedovati i:

- odgovarajući personalni računar, na kome je instaliran Windows 95/98/ME, Windows NT, Windows 2000 ili Windows XP;
- modem za pozivni pristup servisu E-Banke;
- čitač pametnih kartica i pametnu karticu, koje isporučuje Banka.

Banka obezbeđuje i instalira programski i zaštitni paket, kao i obuku korisnika, na lokaciji komitenta.