f  t  t 
24.04.2014
bkline


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Elektronsko bankarstvo

blline

      halebank 
  
E-banka je novi proizvod Bobar banke namijenjen pravnim licima koji koriste naše usluge.

Imajući u vidu savremene vidove poslovanja, Bobar banka je u svoju paletu proizvoda uvrstila i ovaj vid plaćanja, koji će našim klijentima višestruko smanjiti troškove poslovanja i omogućiti im da budu konkurentniji i efikasniji.

Šta je E-banka Bobar banke?
Pod pojmom E-banke podrazumijeva se mogućnost da korisnik ima na raspolaganju usluge banke, neposredno sa svog radnog mjesta ili od kuće, bez direktne pomoći službenika Banke. E-banka Bobar Banke dostupna je svim pravnim licima koja imaju račun u Bobar Banci. Servis elektronskog bankarstva koji pruža Bobar Banka, prati tekuća tehničko-tehnološka dostignuća u ovoj oblasti u svijetu.

Koje mogućnosti pruža E-banka?
E-banka omogućava korisniku pravnom licu:
      - uvid u stanje na računima,
      - pregled prometa na računima,
      - pregled izvještaja,
      - pregled izvoda,
      - udaljeno potpisivanje,
      - uvid u transakcije preko interneta (HAL E-BANK/WEB),
      - plaćanje obaveza platnim nalozima sa tekućim datumom i
        datumom unaprijed,
      - prijem i slanje ličnih i opštih obavještenja,
      - mogućnost integracije sa okruženjem korisnika...halebank

Koje su prednosti E-banke?
Tradicionalno bankarstvo je podrazumijevalo sljedeće:
         - parking,
         - redovi,
         - šalteri,
         - radno vrijeme,
         - česti odlasci u banku (nalozi, izvodi),
         - provera stanja računa telefonom.

Zahvaljujući E-banci Bobar banke:
         - nema potrebe za dolaskom u banku,
         - nema šaltera i redova,
         - 24h pristup banci,
         - nalozi i izvodi na Vašem računaru,
         - provjera stanja računa po želji,
         - smanjenje troškova do 25%,
         - ušteda vremena. 

Maksimalna sigurnost
Servisi elektronskog bankarstva su maksimalno zaštićeni. Neovlašćen pristup nije moguć jer se kao zaštita koriste savremeni metodi šifriranja, digitalnih potpisa i digitalnih sertifikata. Pri tome se koriste pametne kartice koje nose PKI sertifikat vlasnika kartice i koje u svom čipu obavljaju digitalni potpis podataka. Najviši stepen zaštite sa pametnom karticom i elektronskim potpisom – zloupotreba onemogućena! Takođe, važna dobit je kvalitet podataka koji su primljeni - elektronska obrada ne sadrži skoro nikakve greške.

Kako E-banka funkcioniše?
Servis E-banke Bobar banke je napravljen u skladu sa najmodernijim svjetskim kompjuterskim standardima u bankarstvu. Sistem radi na principu digitalnih potpisa i digitalnih certifikata, te korištenju smart kartica, tako da je zloupotreba onemogućena.

E-banka funkcioniše u realnom vremenu, što znači da se transakcije obavljaju odmah, nema bespotrebnih čekanja niti dodatnih provjeravanja. Plaćanje putem E-banke identično je situaciji kao da je nalog za plaćanje odnijet na šalter banke. 

Vaš računar komunicira sa serverom Bobar banke, uz sve sisteme zaštite koji su gore pomenuti.

Šta je potrebno za korištenje E-banke?
Pored jednostavne procedure za prijavu i upoznavanja sa opštim uslovima rada E-Banke, potrebno je posedovati i:

- odgovarajući personalni računar, na kome je instaliran Windows 95/98/ME, Windows NT, Windows 2000 ili Windows XP;
- modem za pozivni pristup servisu E-Banke;
- čitač pametnih kartica i pametnu karticu, koje isporučuje Banka.

Banka obezbeđuje i instalira programski i zaštitni paket, kao i obuku korisnika, na lokaciji komitenta.


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija