Garancije

Korisnici:
Preduzetnici i preduzeća koji su registrovali djelatnost kod nadležnog organa


Garancije:
- tenderske garancije;
- carinske garancije;
- garancija za povrat avansa;
- garancija za oslobođenje depozita;
- garancija za dobro izvršenje posla;
- garancija za uredno izmirenje obaveza itd;


Iznos:
Do 2.000.000,00 KM


Ročnosti garancija:
Kratkoročne garancije do 1 godine.
Dugoročne garancije preko 1 godine.


Stopa Provizije:
Provizija za obradu zahtjeva od 1% jednokratno
Provizija za korištenje garancije od 0,5 % do 1%, obračunava se kvartalno


Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za garanciju
- Upitnik o podnosiocu kreditnog zahtjeva
- Za preduzetnike/preduzeća - rješenje nadležnog opštinskog organa/suda o registraciji, ne starija od šest mjeseci
- Bilans uspjeha i bilans stanja za prethodnu godinu
- Saglasnost za provjeru kreditne  zaduženost
- Zemljišno knjižni izvadak ne stariji od 7 dana (ako je obezbjeđenje kredita nekretnina)
- Procjena nekretnine
- Procjena pokretne imovine
- Dokumentacija o namjeni garancijeInstrumenti obezbjeđenja: 
Iznos do 10.000,00KM i do 1 godine: - mjenica, lična mjenica i dva žiranta
Iznos od 10.000,00 do 100.000,00KM i do 1 godine: - mjenica, lična mjenica, zalog na opremu i jedan žirant (vrijednost opreme mora biti najmanje 2 puta veća od vrijednosti kredita)
Polisa osiguranja opreme i vinkulirana polisa u korist banke
Iznos preko 100.000,00: - mjenica, lična mjenica zalog nekretnina
(vrijednost nekretnina mora biti 1,5-2 puta veća od vrijednosti kredita)
Polisa osiguranja nekretnine i vinkulirana polisa u korist banke


Napomena:
Ako komitent ima otvoren transakcioni račun kod banke, nije potrebna dokumentacija o registraciji.