f  t  t 
21.09.2014
bkline


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Informacije o IBAN-u

blline

U skladu sa Odlukom o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primjenu međunarodnih pravila i IBAN standarda -nakon što su stvorene zakonske pretpostavke, Bosna i Hercegovina je dobila Međunarodni broj bankarskog računa - IBAN (International Bank Account Number).


Ministri finansija oba bh. entiteta donijeli su Instrukciju o strukturi i upotrebi IBAN-a koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH od 22. januara 2007. godine, i u skladu sa time  izvršiće se prilagođavanje deviznih računa u skladu sa IBAN-om (International Bank Account Number).


- Novi devizni račun (IBAN) se sastoji od 20 alfanumerička znaka.
- Devizni računi koji su otvoreni kod Bobar  banke biće automatski zamenjeni IBAN-om.
- Sve odredbe Ugovora o otvaranju i vođenju deviznih računa koji ste potpisali sa Bobar bankom ostaju na snazi i nepromenjene.
- Način deviznog poslovanja sa Bobar  bankom ostaje nepromenjen.
- Potrebno je izvršiti zamenu postojećeg broja računa IBAN-om na fakturama koje prosleđujete partnerima.


IBAN se sastoji od:
koda države, dva kontrolna broja i broja transakcijskog računa. IBAN za Bosnu i Hercegovinu je BA39. Banka dodjeljuje IBAN svakom svom učesniku u međunarodnom i domaćem platnom prometu.


Bobar banka je već ranije prilagodola strukuturu broja deviznog računa za Iban tako da je dovoljno na postojeći broj deviznog računa samo dodati BA39.


Molimo vas da u postojeće instrukcije za prilive iz inostranstva obavezno uvrstite IBAN kao Vaš broj računa.


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija