f  t  t 
02.10.2014
bkline


Slične usluge:

arrow Krediti za trajna obrtna sredstva
arrow Krediti za nabavku osnovnih sredstava
arrow Krediti za poljoprivrednu mehanizaciju
arrow Krediti za ostale namjene
arrow Iz sredstava Japanskih grantova
arrow Iz sredstava Opština
arrow IRBRS početak poslovne aktivnosti
arrow IRBRS za preduzeća i preduzetnike
arrow IRBRS za jedinice lokalne samouprave
arrow IRBRS za preduzeća u poljoprivredi


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Krediti za pripremu izvoza i proizvodnju

blline

Korisnici:
Preduzetnici i preduzeća koji su registrovali djelatnost kod nadležnog organa
Namjena:
Priprema izvoza i proizvodnju
Iznos:
Prema kreditnoj sposobnosti
Period otplate:
Do 5 godina
Grejs period:
12 mjeseci
Kamatna stopa:
9,00% na godišnjem nivou EKS 10,05%
Obračun kamate se vrši proporcionalnom metodom
Provizija za obradu zahtjeva od 0,5 % do 1,5% jednokratno
Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za kredit
- Upitnik o podnosiocu kreditnog zahtjeva
- Za preduzetnike/preduzeća - rješenje nadležnog opštinskog organa/suda o registraciji, ne starija od šest mjeseci
- Bilans uspjeha i bilans stanja za prethodnu godinu
- Biznis plan sa planom investiranja i projekcijom bilansa stanja, bilansa uspjeha i gotovinskog toka za vrijeme trajanja kredita
- Ugovori sa ino kupcima
- Saglasnost za provjeru kreditne  zaduženost
- Zemljišno knjižni izvadak ne stariji od 7 dana (ako je obezbjeđenje kredita nekretnina)
- Procjena nekretnine
- Procjena pokretne imovine
Instrumenti obezbjeđenja:
- mjenica, lična mjenica zalog nekretnina
(vrijednost nekretnina mora biti 1,5-2 puta veća od vrijednosti kredita)
Polisa osiguranja nekretnine i vinkulirana polisa u korist banke
Napomena:
Ako komitent ima otvoren transakcioni račun kod banke, nije potrebna dokumentacija o registraciji.


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija