f  t  t 
16.09.2014
bkline


Slične usluge:

arrow Krediti za trajna obrtna sredstva
arrow Krediti za nabavku osnovnih sredstava
arrow Krediti za pripremu izvoza i proizvodnju
arrow Krediti za poljoprivrednu mehanizaciju
arrow Krediti za ostale namjene
arrow Iz sredstava Japanskih grantova
arrow IRBRS početak poslovne aktivnosti
arrow IRBRS za preduzeća i preduzetnike
arrow IRBRS za jedinice lokalne samouprave
arrow IRBRS za preduzeća u poljoprivredi


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Iz sredstava Opština

blline

Opština Trebinje
Korisnici:
Preduzetnici i preduzeća koji su registrovali djelatnost kod nadležnog organa
Namjena:
za podsticaj poljoprivrede i industrijske proizvodnje
Iznos:
po uslovima iz zaklječenog Ugovora sa opštinom
Period otplate:
Do 7 godine.
Grejs period:
12 mjeseci
Kamatna stopa:
1,5% na godišnjem nivou EKS 2,32%
Obračun kamate se vrši komfornom metodom
Provizija za obradu zahtjeva  prema zaključenom ugovoru sa opštinom Trebinje
Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za kredit
- Za preduzetnike/preduzeća - rješenje nadležnog opštinskog organa/suda o registraciji, ne starija od šest mjeseci
- Bilans uspjeha i bilans stanja za prethodnu godinu
- Biznis plan sa planom investiranja i projekcijom bilansa stanja, bilansa uspjeha i gotovinskog toka za vrijeme trajanja kredita
- Saglasnost za provjeru kreditne  zaduženost
- Zemljišno knjižni izvadak ne stariji od 7 dana (ako je obezbjeđenje kredita nekretnina)
- Procjena nekretnine
Instrumenti obezbjeđenja: 
- mjenica, lična mjenica zalog nekretnina
(vrijednost nekretnina mora biti 1,5-2 puta veća od vrijednosti kredita)
Polisa osiguranja nekretnine i vinkulirana polisa u korist banke
 
Napomena:
Ako komitent ima otvoren transakcioni račun kod banke, nije potrebna dokumentacija o registraciji.

Opština Bileća
Korisnici:
Preduzetnici i preduzeća koji su registrovali djelatnost kod nadležnog organa
Namjena:
za podsticaj poljoprivrede i industrijske proizvodnje
Iznos:
po uslovima iz zaklječenog Ugovora sa opštinom
Period otplate:
Do 7 godine.
Grejs period:
12 mjeseci
Kamatna stopa:
1,5% na godišnjem nivou EKS 2,56%
Obračun kamate se vrši komfornom metodom
Provizija za obradu zahtjeva  prema zaključenom ugovoru sa opštinom Trebinje
Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za kredit
- Za preduzetnike/preduzeća - rješenje nadležnog opštinskog organa/suda o registraciji, ne starija od šest mjeseci
- Bilans uspjeha i bilans stanja za prethodnu godinu
- Biznis plan sa planom investiranja i projekcijom bilansa stanja, bilansa uspjeha i gotovinskog toka za vrijeme trajanja kredita
- Saglasnost za provjeru kreditne  zaduženost
- Zemljišno knjižni izvadak ne stariji od 7 dana (ako je obezbjeđenje kredita nekretnina)
- Procjena nekretnine
- Procjena pokretne imovine
Instrumenti obezbjeđenja:
- mjenica, lična mjenica zalog nekretnina
(vrijednost nekretnina mora biti 1,5-2 puta veća od vrijednosti kredita)
Polisa osiguranja nekretnine i vinkulirana polisa u korist banke
 
Napomena:
Ako komitent ima otvoren transakcioni račun kod banke, nije potrebna dokumentacija o registraciji.


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija