IRBRS za jedinice lokalne samouprave

Korisnici:
Jedinice lokalne samouprave 

Namjena:
Izgradnja, modrenizacija i rekonstrukcija lokalne infrastrukture 

Iznos:
Od 50.000 do 3.000.000 KM 

Period otplate:
Do 10 godina 

Grejs period:
Do 6 mjeseci 

Kamatna stopa:
- Osnovna kamatna stopa   5,90% do 30.09.11.  EKS 6,30%
(6m EURIBOR + kamatna marža)
- Za projekte realizovane na teritoriji nerazvijenih opština 5,60%
- Za izrazito  nerazvijene  opštine 5,40%        
Kamate se uskladjuju 31.03. i 30.09.
Provizija za obradu zahtjeva 1% jednokratno

Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za kredit
- Usvojeni izvještaji o izvršenju budžeta za prethodne 3 fiskalne godine;
- Usvojeni periodični izvještaj o izvršenju budžeta;
- Usvojen budžet za tekuću i/ili narednu fiskalnu godinu;
- Usvojeni rebalans budžeta za tekuću godinu;
- Projekcije budžeta za period otplate kredita;
- Bilansi stanja i bilansi uspjeha za prethodne 3 fiskalne godine;
- Obrazac o dugovima i obavezama opštine koji se dostavlja Ministarstvu finansija PC
  za tekuću godinu;
- Odluka Skupštine opštine o zaduženju;
- Akt Ministarstva finansija PC o odobrenju zaduženja;
- Projektna dokumentacija za projekat koji se finansira sa odobrenjima i projekcijama nadležnih opštinskih   organa ili ugovorenim troškovima i tehničkim podacima o projektu, zavisno od faze implementacije   projekta
.- Izjava da podnosilac zahtjeva nije kupac državnog kapitala, izuzimajući vaučer za privatizaciju 

Instrumenti obezbjeđenja:
Iznos do 50.000,00KM: - mjenica, žiranti zalog pokretne imovine
Polisa osiguranja vinkulirana u korist banke
Iznos preko 50.000: - mjenica, zalog nepokretne imovine
(vrijednost založene imovine mora biti  dva puta veća od iznosa kredita)