Krediti za obrtna sredstva

Korisnici:
Preduzetnici i preduzeća  koji su registrovali djelatnost kod nadležnog organa
Namjena:
za obrtna sredstava
Iznos:
Do 1.000.000,00 KM
Period otplate:
Do 1 godine
Grejs period:
Do 3 mjeseca
Kamatna stopa:
9,95% na godišnjem nivou-EKS13,15%
Obračun kamate se vrši proporcionalnom metodom
Provizija za obradu zahtjeva  0,5-1,5% jednokratno
Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za kredit
- upitnik o podnosiocu kreditnog zahtjeva
- Za preduzetnike/preduzeća - rješenje nadležnog opštinskog organa/suda o registraciji, ne starija od šest mjeseci
- Bilans uspjeha i bilans stanja za prethodnu godinu
- Saglasnost za provjeru kreditne  zaduženost
- Zemljišno knjižni izvadak ne stariji od 7 dana (ako je obezbjeđenje kredita nekretnina)
- Procjena nekretnine
- Procjena pokretne imovine
Instrumenti obezbjeđenja: 
Iznos do 10.000,00KM: - mjenica, lična mjenica i dva žiranta
Iznos od 10.000,00 do 100.000,00KM: - mjenica, lična mjenica, zalog na opremu i jedan žirant
(vrijednost opreme mora biti najmanje 2 puta veća od vrijednosti kredita)
Polisa osiguranja opreme i vinkulirana polisa u korist banke
Iznos preko 100.000,00: - mjenica, lična mjenica zalog nekretnina
(vrijednost nekretnina mora biti 1,5-2 puta veća od vrijednosti kredita)
Polisa osiguranja nekretnine i vinkulirana polisa u korist banke
 
Napomena:
Ako komitent ima otvoren transakcioni račun kod banke, nije potrebna dokumentacija o registraciji.