Plaćanja prema inostranstvu

Platni promet u inostranstvu
Otvaranje deviznog računa pravnih lica i preduzetnika
Neophodna dokumentacija za otvaranje računa pravnih lica/preduzetnika rezidenata <<< preuzeti
Set dokumentacije za otvaranje računa pravnih lica
1.Zahtjev za otvaranje deviznog računa <<< preuzeti
2.Izjava <<< preuzeti
3.Karton deponovanih potpisa <<< preuzeti
4.Nalog za plaćanje <<< preuzeti
5.Upoznaj svog klijenta <<< preuzeti

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa pravnih lica/preduzetnika nerezidenata <<< preuzeti
Set dokumentacije za otvaranje računa pravnih lica:
1.Zahtjev za otvaranje deviznog računa <<< preuzeti
2.Izjava <<< preuzeti
3.Karton deponovanih potpisa <<< preuzeti
4.Nalog za plaćanje <<< preuzeti
5.Upoznaj svog klijenta, formular za strana lica <<< preuzeti

Potrebnu dokumenatciju možete popuniti i popunjene doneti u Banku.Nakon dostavljene dokumentacije vrši se detaljna provera verodostojnosti svakog od priloženih dokumenata.
Ugovor o otvaranju deviznog računa potpisuje se u Banci od strane zakonskog zastupnika poslovnog subjekta.
Banka svojim klijentima omogućava uvid u stanje kao i pregled svih promena na deviznom   računu   štampanjem izvoda u Banci, ili dostavljanje putem e-maila, kako se komitent opredeli na Zahtjevu za otvaranje deviznog računa.
Takođe Banka na zahtjev komitenta može iste dostaviti i putem SMS poruka.

Bobar banka ad obezbeđuje svojim komitentima izvršenje svih poslova međunarodnog platnog prometa.
Doznake u inostranstvo
Komitent pravno lice može veoma jednostavno izvršiti plaćanje prema bilo kojoj zemlji u inostranstvo, tako što će Banci dostaviti:
-popunjen, potpisan i ovjeren obrazac 1450
-instrukciju za ino plaćanje
-dokument po osnovu koga se vrši plaćanje
-obezbediti sredstva u visini deviznog plaćanja uvećano za naknade Banke
Komitent fizičko lice takođe vrlo jednostavno može izvršiti plaćanje prema bilo kojoj zemlji u inostranstvo tako što će popuniti   Nalog za plaćanje <<< preuzeti
Banka izvršava naloge sa valutom isti dan, najkasnije u roku od 12 sati ili po dogovorenom datumu valute.

Prilivi iz inostranstva
Da biste primili novac iz inostranstva dovoljno je da na šalteru Banke preuzmete instrukciju za ino plaćanje i istu prosledite vašem ino partneru odnosno fizičkom licu.
Prilivi iz inostranstva se obrađuju odmah po prijemu, uz odobrenje računa komitenta sa valutom odobrenja bančinog računa kod ino banke.
Tarife platnog prometa sa inostranstvom   <<< preuzeti