Tarife

- Tarife za usluge domaćim i stranim pravnim licima u deviznom poslovanju


Doznake


Nostro doznake:
Po nalogu domaćih pravnih lica - 0,4%, min. 30,00 KM
Po nalogu stranih pravnih lica - 0,5%, min. 30,00 KM


Nostro doznake-službeni put u inostranstvo - 0,6%, min. 20,00 KM


Loro doznake
U korist domaćih pravnih lica - 0,20%, min 20,00 KM
U korist stranih pravnih lica - 0,20%, min 20,00 KM
Naplata u efektivi - 0,20%, min. 20,00 KM