f  t  t 
23.09.2014
bkline


Slične usluge:

arrow Otvaranje deviznih računa
arrow Plaćanja prema inostranstvu
arrow Naplate iz inostranstva


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Tarife

blline

- Tarife za usluge domaćim i stranim pravnim licima u deviznom poslovanju


Doznake


Nostro doznake:
Po nalogu domaćih pravnih lica - 0,4%, min. 30,00 KM
Po nalogu stranih pravnih lica - 0,5%, min. 30,00 KM


Nostro doznake-službeni put u inostranstvo - 0,6%, min. 20,00 KM


Loro doznake
U korist domaćih pravnih lica - 0,20%, min 20,00 KM
U korist stranih pravnih lica - 0,20%, min 20,00 KM
Naplata u efektivi - 0,20%, min. 20,00 KM


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija