f  t  t 
25.04.2014
bkline


Slične usluge:

arrow Debitne kartice - stanovništvo


Naša mreža:

arrow Centrala
arrow Filijale
arrow Ekspoziture
arrow Šalteri
arrow Bankomati
arrow POS


Kreditne kartice - stanovništvo

blline

Standard MasterCard je međunarodno prihvaćena kreditna kartica kojom možete plaćati robe i usluge u bilo kom dijelu svijeta, gdje je istaknut znak MasterCard.
Ovu kreditnu karticu može imati svako ko je u stalnom radnom odnosu ili ima stalne izvore primanja, kao i članovi njegove porodice koji na njegovom kartičnom računu mogu imati dodatnu karticu. Kreditnu karticu mogu imati i druge osobe koje na drugi način mogu dokazati da ostvaruju stalne prihode, te osobe koje poloze depozit 100% visine limita kredita.
Standard MasterCard funcionise na principu revolving kredita


Sta je to revolving kredit?
Revolving kreditna kartica vam omogućava trajno korištenje kredita u onoj mjeri koja zadovoljava odredjeni obim vaših potreba. Kada vam nije potreban kredit, izmirujete potrošnju ostvarenu karticom u cjelini i ne plaćate kamatu, a kada je potrebno da se zadužite, sredstva su istog trenutka na raspolaganju. Za razliku od uobičajenog kredita koji koristite i otplaćujete do kraja izmirenja duga, kod revolving kredita, rata koju otplaćujete, umanjena za kamate i naknade, ulazi u kreditnu masu i ta sredstva imate na raspolaganju već sutradan. Stoga vam kartica daje svima tako potreban osjećaj sigurnosti. Uz razumnu pažnju, ovaj instrument će podmiriti većinu vaših uobičajenih potreba bez nervoze. 


Kako vraćam kredit?
Kredit se vraća tako što ste u obavezi da vratite najmanje 5% dugovanog iznosa svakog mjeseca do 20. u mjesecu. Na ostatak kredita se obračunava kamata. Ukoliko do 20. u mjesecu za transakcije plaćanja izmirite sve što ste potrošili, kamata se ne zaračunava. Izuzetak je korištenje gotovine na koje se obracunava kamata od dana podizanja gotovine na bankomatu.
Koji su uslovi dobijanja Standard MasterCard?
- Popunjen zahtjev za izdavanje kartice
- Ako Vaš zahtjev bude odobren, potrebno je lično da preuzmete karticu
- Položene instrumente obezbjeđenja 


Kolika je kamata i maksimalan iznos kredita?
Maksimalan iznos kredita je 10.000,00 KM, a određuje se po kreditnoj sposobnosti podnosioca zahtjeva. Potrošeni iznos se otplaćuje u mjesečnim ratama.
Kamata na potrošena sredstva je 12 % na godišnjem nivou za korisnike koji redovno izmiruju obaveze. Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.


Poručite vašu karticu još danas
Već danas možete poručiti svoju Master ili Maestro karticu. Obratite se u neku od naših filijala i naše ljubazno osoblje će vam pomoći u izboru neke od kartica.

Ukoliko želite prijaviti gubitak kartice ili krađu, provjeriti svoje trenutno raspoloživo stanje ili zatražiti bilo koji informaciju vezanu za vašu platnu karticu, obratite se korisničkom servisu tel. 055/201-862.


blline

mail Imate pitanje u vezi ove teme?
© Bobar banka AD - sva prava zadržana
BOBAR GROUP:    Bobar osiguranje    Bobar radio    Drinatrans    Bobar tours    Elvaco    Autosemberija