Dječija štednja

„Mala ruka koja čuva“ Bobar banke novi je vid dječije štednje, minimalan iznos za štednju je 100 KM, a broj uplata tokom perioda oročenja nije ograničen. Bobar banka ima izuzetno stimulativne kamate na štedne uloge oročene na duži vremenski period. Svaki naš štediša ima mogućnost da bez naknade razoroči svoja sredstva kad god poželi uz obračun kamate po kamatnoj stopi koja važi za dostignuti period oročenja.

Odabirom štednje u Bobar banci sigurnost Vašeg novca je zagarantovana što potvrđuje i stalni rast broja klijenata koji štede upravo kod nas.

Letak dječija štednja