SMS bankarstvo

SMS servis vam omogućava da 24h dnevno, 7 dana u nedelji budete informisani o stanju na vašim računima.

Bobar sms je usluga koja vam omogućava da putem SMS poruke ostvarite uvid u stanje i promjene na vašem računu. Namjenjena je svim klijentima Banke, fizičkim i pravnim licima.

Banka nudi sljedeće usluge:
- upit u stanje na računu (na zahtjev)
- praćenje priliva na račun za sve iznose ili za iznos preko određenog limita
- praćenje plaćanja (odliva) sa računa za sve iznose ili za iznos preko određenog limita.

Korisnik je prije početka korištenja usluge SMS servisa dužan osigurati minimalne tehničke uslove potrebne za pristup SMS servisu, što podrazumijeva mobilni telefon i aktivan telefonski broj jednog od mobilnih operatera i prijaviti se za korišćenje servisa u filijalama Banke popunjavanjem Pristupnice.                                                                                      

Naknade:
Usluge (prilivi/odlivi, upit o stanju na rač., izvodi) za:
-korisnike svih mreža u BiH 0,20 KM/1 poruci
-korisnike mreža van BiH 0,30 KM/1 poruci
Za dodatne informacije posjetite najbližu filijalu Bobar banke i budite deo savremenog bankarstva.

Zahtjev za pristup SMS servisu za fizička lica možete preuzeti ovdje:
Zahtjev fizička lica
Zahtjev pravna lica